Leavegroup is a think-and-do-tank. This means that we accumulate knowledge on destructive subcultures that we pass on in a generalised and hands-on form for professionals wishing to enhance their perspective on the subcultural milieus, mechanisms and modus operandi. Besides contributing with knowledge, analysis and recommendations, Leavegroup are also experienced actors in working with individuals who show destructive behaviour - in preventive work, in interventions and in exit strategies and practical exit from gangs and violent extremism.

Leavegroup focuses on destructive subcultures. The term is used to sum up all the varieties in subcultures, where destructiveness or selfdestructive behaviour is part of the socialisation. This is first and foremost heavy crime and violent extremism. Other varieties can be repetetive violent offenders, repetetive vandals or self harming behaviour.

Leavegroup works on several fronts and the employees have got broad experiences in the field - from individual interventions via mentoring and coaching through structural advice on an institutional and municipal level to policy advice on national and international level.

Leavegroup er en tænke-og-gøre-tank. Det betyder, at vi genererer viden om destruktive subkulturer, som vi formidler i en generaliseret og anvendelig form til de professionelle, der måtte ønske at øge deres indsigt i subkulturernes miljøer, mekanismer og modus. Udover at bidrage med viden, analyser og anbefalinger er Leavegroup også en erfaren aktør i arbejdet med individer med destruktiv adfærd - både når det gælder det præventive arbejde, interventioner overfor individer og grupper samt i forhold til Exit-forløb med stærkt kriminelle eller voldelige ekstremister.

Leavegroup fokuserer på de destruktive subkulturer. Begrebet har vi valgt som en paraplybeskrivelse af alle de varianter af subkulturer, hvor destruktiv eller selvdestruktiv adfærd er en del af socialiseringen. Her tænker vi først og fremmest på stærk kriminalitet og på voldelig ekstremisme. Af andre former kan nævnes unge, der begår gentaget hærværk, vold eller har selvskadende adfærd.

Leavegroup fungerer på flere plan og medarbejderne har bred erfaring med rådgivning indenfor feltet - fra den individuelle intervention gennem mentoring og coaching over den strukturelle rådgivning på institutions- og kommunalt niveau til policy-rådgivning på nationalt og internationalt niveau.

We can be reached via telephone or mail for further inquiries regarding our services or if you wish to get in touch with us.

Kontakt os på telefon eller mail for yderligere spørgsmål til ydelser eller hvis du gerne vil kontaktes.

Leavegroup consists of a consortium of experienced professionals with expert knowledge on destructive subcultures. Leavegroup stands on three pillars; the operative, the advisory and the analytical pillar.

The individual professional works in his/her field of expertise and frequently exchanges knowledge and knowhow with the coworkers under strict Chatham House Rules. Leavegroup is an organisation in constant development that aims to continuously strengthen ties with other actors in the field. The professionals contribute with their education and experience from an array of municipal and state actors as former or current employees in the same field of prevention.

SERVICES

Operative levelAdvisory levelAnalysis level
Tailor made exit from destructive subcultures – from mentoring and support to going incognito.Advice for professionals from street level social workers to EU policy level.Reports and analysis for the benefit of professionals working in the field.

Leavegroup er et konsortium af personer med erfaring og ekspertviden indenfor destruktive subkulturer. Leavegroup består af tre søjler; den operative del, den rådgivende del og den analyserende del.

Den enkelte arbejder indenfor sit fag- og ekspertisefelt og udveksler løbende sin viden med konsortiets andre medlemmer under hensyntagen til såvel gældende tavshedspligt som Chatham House Rule. Leavegroup er en organisation, der konstant udvikler sig og styrker sit netværk med andre aktører på feltet. Leavegroups ansatte bidrager med erfaring fra en række kommunale og statslige instanser samt uddannelser, hvor de arbejder eller har arbejdet med netop destruktive subkulturer og de forskellige aspekter af forebyggelsen.

YDELSER

Operativt niveauRådgivende niveauAnalyseniveau
Exitforløb skræddersyet til den individuelle situation. Fra mentorstøtte til at gå under jorden.Rådgivning af professionelle fra gadeplan til EU-policy niveau.Udarbejdelse af rapporter og analyser til brug for professionelle på feltet.